Quyết định về mức miễn thuế đối với hàng hoá Việt kiều mang theo khi về thăm gia đình

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về mức miễn thuế đối với hàng hoá Việt kiều mang theo khi về thăm gia đình
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


312


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

05/11/1987

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Quyết định về mức miễn thuế đối với hàng hoá Việt kiều mang theo khi về thăm gia đình

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD312CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :