Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


337


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

25/10/1991

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Quyết định về một số biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD337HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :