Quyết định về tổ chức bộ máy điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong nước

  • 03 tháng 8, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về tổ chức bộ máy điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


9


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1981

Người ký

Đỗ Mười

Trích yếu

Quyết định về tổ chức bộ máy điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong nước

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD9HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :