Quyết định về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


76


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1983

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD76HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :