Quyết định về thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


400


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

14/11/1990

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Quyết định về thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD400CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :