Quyết định về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm

  • 28 tháng 7, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


72


Ký hiệu

NH/QĐ

Ngày ban hành

31/05/1989

Người ký

Cao Sĩ Kiêm

Trích yếu

Quyết định về việc bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD72NHNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :