Quyết định về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 28-08-1993

  • 28 tháng 7, 2010
  • 76 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 28-08-1993
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


280


Ký hiệu

TTg

Ngày ban hành

28/05/1994

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Quyết định về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 28-08-1993

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD280TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :