Quyết định về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


201


Ký hiệu

QĐ/ĐKTK

Ngày ban hành

14/07/1989

Người ký

Tôn Gia Huyên

Trích yếu

Quyết định về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Tổng cục Quản lý ruộng đất

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD201QLRĐ.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :