Quyết định về việc ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa KD-XNK và quy trình thu thuế hàng hóa XNK theo quy chế riêng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 137 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa KD-XNK và quy trình thu thuế hàng hóa XNK theo quy chế riêng
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


111


Ký hiệu

TCHQ/KTTT

Ngày ban hành

16/03/1995

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Quyết định về việc ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa KD-XNK và quy trình thu thuế hàng hóa XNK theo quy chế riêng

Cơ quan ban hành

Tổng cục Hải quan

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD111TCHQ.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :