Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 139 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


140


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

24/05/1989

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD140CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :