Quyết định về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


593


Ký hiệu

TC/KBNN

Ngày ban hành

10/06/1995

Người ký

Lê Thị Băng Tâm

Trích yếu

Quyết định về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD593BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :