Quyết định về việc giải thể xã Minh Tâm thuộc huyện Trấn Sơn, tỉnh Hoàng Liên Sơn

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc giải thể xã Minh Tâm thuộc huyện Trấn Sơn, tỉnh Hoàng Liên Sơn

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


101


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/10/1981

Người ký

Đặng Thi

Trích yếu

Quyết định về việc giải thể xã Minh Tâm thuộc huyện Trấn Sơn, tỉnh Hoàng Liên Sơn

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD101HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :