Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


772


Ký hiệu

TTg

Ngày ban hành

21/12/1994

Người ký

Trần Đức Lương

Trích yếu

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD772TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :