Quyết định về việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1


Ký hiệu

HĐBT-TĐ

Ngày ban hành

01/01/1985

Người ký

Phạm Văn Đồng

Trích yếu

Quyết định về việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD1HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :