Quyết định về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 93 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


960


Ký hiệu

TC/KBNN

Ngày ban hành

26/08/1995

Người ký

Lê Thị Băng Tâm

Trích yếu

Quyết định về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD960BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :