Quyết định về việc quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


526


Ký hiệu

NL/TCKT

Ngày ban hành

17/08/1989

Người ký

Lê Liêm

Trích yếu

Quyết định về việc quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ

Cơ quan ban hành

Bộ Năng lượng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD526BNL.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :