Quyết định về việc thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

  • 28 tháng 7, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


7


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

04/01/1990

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD7HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :