Quyết định về việc thành lập Hội đồng các nghệ sĩ

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập Hội đồng các nghệ sĩ

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


118


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

11/05/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập Hội đồng các nghệ sĩ

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD118CTHĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :