Quyết định về việc thành lập Huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập Huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


194


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

09/12/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập Huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD194HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :