Quyết định về việc thành lập huyện Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang

  • 03 tháng 8, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập huyện Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1983

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập huyện Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD4HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :