Quyết định về việc thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


193


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

09/12/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD193HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :