Quyết định về việc thành lập một số cơ quan trực thuộc Bộ Vật tư

  • 03 tháng 8, 2010
  • 35 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập một số cơ quan trực thuộc Bộ Vật tư

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


182


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập một số cơ quan trực thuộc Bộ Vật tư

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD182HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật