Quyết định về việc thành lập một số xã mới thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé

  • 03 tháng 8, 2010
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập một số xã mới thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


61


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

10/09/1981

Người ký

Đặng Thi

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập một số xã mới thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD61HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :