Quyết định về việc thành lập thị trấn Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập thị trấn Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


24


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1983

Người ký

Nguyễn Hữu Thụ

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập thị trấn Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD24HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :