Quyết định về việc thành lập và đổi tên một số xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  • 03 tháng 8, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập và đổi tên một số xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


63


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

05/04/1982

Người ký

Đặng Thi

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập và đổi tên một số xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD63HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :