Quyết định về việc thành lập xã Sơn Nguyên và xã Sơn Giang thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc thành lập xã Sơn Nguyên và xã Sơn Giang thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


79


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1983

Người ký

Nguyễn Hữu Thụ

Trích yếu

Quyết định về việc thành lập xã Sơn Nguyên và xã Sơn Giang thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD79HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :