Quyết định về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992

  • 28 tháng 7, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


135


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

25/04/1992

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Quyết định về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD135CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :