Quyết định về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây, gây rừng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây, gây rừng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


184


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

06/11/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây, gây rừng

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD184HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :