"V/v Quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh"

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
"V/v Quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh"
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


56


Ký hiệu

1999/QĐ-UB

Ngày ban hành

10/06/1999

Người ký

Võ Hoàng Xinh

Trích yếu

"V/v Quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh"

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Cần Thơ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD56UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :