Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 4 của Nghị định 87/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

  • 03 tháng 8, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 4 của Nghị định 87/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


17


Ký hiệu

1998/NĐ-CP

Ngày ban hành

21/03/1998

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 4 của Nghị định 87/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND17CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :