Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12/02/1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12/02/1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


69


Ký hiệu

2000/NĐ-CP

Ngày ban hành

20/11/2000

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12/02/1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND69CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :