Sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch

  • 28 tháng 7, 2010
  • 56 lượt xem
  • 0 bình luận
Sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


143


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

08/08/1998

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD143TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :