Sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 của chính phủ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
Sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 của chính phủ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


79


Ký hiệu

1998/NĐ-CP

Ngày ban hành

29/09/1998

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 của chính phủ

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND79CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :