Sắc lệnh bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ trong cơ quan Ngân hàng Quốc gia Việt nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ trong cơ quan Ngân hàng Quốc gia Việt nam
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


28


Ký hiệuNgày ban hành

09/06/1951

Người ký

Hồ Chí Minh

Trích yếu

Sắc lệnh bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ trong cơ quan Ngân hàng Quốc gia Việt nam

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL28CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :