Sắc lệnh cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 111 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


51


Ký hiệu

SL

Ngày ban hành

20/09/1951

Người ký

Hồ Chí Minh

Trích yếu

Sắc lệnh cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL51CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :