Sắc lệnh cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam

  • 28 tháng 7, 2010
  • 136 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam




 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >










































































Số văn bản


51


Ký hiệu

SL

Ngày ban hành

20/09/1951

Người ký

Hồ Chí Minh

Trích yếu

Sắc lệnh cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh















 
Tệp đính kèm



SL51CTN.rtf









"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :