Sắc lệnh cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền mới thay đổi bằng tiền đang lưu hành

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền mới thay đổi bằng tiền đang lưu hành
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


15


Ký hiệu

5-SL

Ngày ban hành

27/02/1959

Người ký

Phạm Văn Đồng

Trích yếu

Sắc lệnh cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền mới thay đổi bằng tiền đang lưu hành

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL15CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :