Sắc lệnh lấy đồng bạc ngân hàng Quốc gia Việt nam làm đơn vị tiền tệ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh lấy đồng bạc ngân hàng Quốc gia Việt nam làm đơn vị tiền tệ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


162


Ký hiệu

SL

Ngày ban hành

20/05/1953

Người ký

Hồ Chí Minh

Trích yếu

Sắc lệnh lấy đồng bạc ngân hàng Quốc gia Việt nam làm đơn vị tiền tệ

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL162CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :