Sắc lệnh ấn định thuế biểu thuế điền thổ ở Trung Bộ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh ấn định thuế biểu thuế điền thổ ở Trung Bộ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


78


Ký hiệuNgày ban hành

29/05/1946

Người ký

Hồ Chí Minh

Trích yếu

Sắc lệnh ấn định thuế biểu thuế điền thổ ở Trung Bộ

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL78CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :