Sắc lệnh quy định Luật Thuế trực thu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh quy định Luật Thuế trực thu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


49


Ký hiệu

SL

Ngày ban hành

18/06/1949

Người ký

Hồ Chí Minh

Trích yếu

Sắc lệnh quy định Luật Thuế trực thu

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL49CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :