Sắc lệnh quy định việc phát hành giấy bạc Ngân hàng Quốc gia

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh quy định việc phát hành giấy bạc Ngân hàng Quốc gia
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


92


Ký hiệu

SL

Ngày ban hành

25/05/1952

Người ký

Hồ Chí Minh

Trích yếu

Sắc lệnh quy định việc phát hành giấy bạc Ngân hàng Quốc gia

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL92CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :