Sắc lệnh sửa đổi việc đánh thuế một số dịch vụ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận
Sắc lệnh sửa đổi việc đánh thuế một số dịch vụ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


16


Ký hiệuNgày ban hành

02/07/1946

Người ký

Huỳnh Thúc Kháng

Trích yếu

Sắc lệnh sửa đổi việc đánh thuế một số dịch vụ

Cơ quan ban hành

Chủ Tịch nước

Phân loại

Sắc lệnh 
Tệp đính kèmSL16CTN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :