Slogan của Bắc Việt Luật và bảo hộ độc quyềnChúng tôi đã rất phân vân khi chọn cho mình một slogan súc tích và đúng mục đích trong quá trình sử dụng thương hiệu Bắc Việt Luật.


Sau một thời gian tranh luận, phân tích và thử các slogan khác nhau chúng tôi đã quyết định chọn slogan của công ty là:


 


"Hãy Nói với Luật sư điều bạn cần"


Khi bạn cần luật sư hãy đừng ngần ngại trao đổi, và nói với chúng tôi như một người có thể giúp bạn, bảo vệ pháp luật cho bạn và tìm lại những gì pháp luật cho phép bạn được hưởng.


Hãy nói với luật sư: Những điều bạn cần cũng là một thông điệp cho bạn rằng: Hãy thật sự tôn trọng những sự thật và nhu cầu mà bạn cần để trao đổi rõ ràng với luật sư chúng tôi.


Chúng tôi cam kết bảo vệ bạn trước pháp luật.


(BVL LawFirm - Công ty Bắc Việt Luật - 0168.631.9999 - ceo@bacvietluat.vn )  • TAG :