Tổ chức lại Tổng cục đầu tư phát triển và Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận

Tổ chức lại Tổng cục đầu tư phát triển và Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1039


Ký hiệu

CCHC

Ngày ban hành

15/03/1999

Người ký

Vũ Đình Thuần

Trích yếu

Tổ chức lại Tổng cục đầu tư phát triển và Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ quan ban hành

Văn phòng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH1039VPCP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :