Tách BQL các dự án đầu tư xây dựng thành phố thành 2 bộ phận về trực thuộc 2 đơn vị Sở Giao thông và Sở Xây dựng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Tách BQL các dự án đầu tư xây dựng thành phố thành 2 bộ phận về trực thuộc 2 đơn vị Sở Giao thông và Sở Xây dựng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


79


Ký hiệu

2000/QĐ-UB

Ngày ban hành

14/07/2000

Người ký

CT Nguyễn Bá Thanh

Trích yếu

Tách BQL các dự án đầu tư xây dựng thành phố thành 2 bộ phận về trực thuộc 2 đơn vị Sở Giao thông và Sở Xây dựng

Cơ quan ban hành

UBND TP Đà Nẵng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD79UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :