Thủ tục thẩm đinh hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thủ tục:  Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hoá- Trình tự thủ tục:

+ Ban quản lý dự án trình HSMT

+ Bộ phận giúp việc có liên quan của UBND cấp xã tiến hành thẩm định HSMT;

+ Bộ phận giúp việc có liên quan của UBND cấp xã trình báo cáo thẩm định HSMT lên Chủ tịch UBND xã.

- Cách thức thực hiện:

            + Thông qua hệ thống bưu chính;

+ Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Căn cứ lập HSMT: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Kế hoạch đấu thầu được duyệt; Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan; điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá tại Quyết định số 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03/9  /2008 của Bộ KH&ĐT

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11           

            + Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008

+ Quyết định số 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03/9  /2008

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật