Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là việc xem xét, kiểm tra việc lập HSMT và báo cáo đánh giá HSDT của chủ đầu tư có đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đúng yêu cầu HSMT hay không. Đối với hoạt động tư vấn này chúng tôi đặc biệt chú trọng tính khách quan, tính bảo mật của dịch vụ tư vấn. Kết quả của dịch vụ thẩm định là đem lại cho khách hàng bộ HSMT hoàn chỉnh, chuẩn cả về nội dung và hình thức; một báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu đúng và khách quan, đồng thời kịp thời cung cấp những khuyến nghị thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động lực chọn nhà thầu của khách hàng. - See more at:
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật