Hồ sơ mở văn phòng đại diện mở chi nhánh

Lưu ý về hồ sơ: Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ. - Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân thì đề nghị xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp.Đối với chi nhánh hoạt động các ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và bản sao hợp lệ và CMND của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó.


 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(theo Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA)

(Áp dụng từ ngày 13/7/2009)

 

1- Thông báo lập chi nhánh – VPĐD do đại diện pháp luật ký  (theo mẫu qui định) ( 2 bản)

2- Quyết định về việc thành lập chi nhánh – VPĐD ( có thể tham khảo mẫu ) (1 bản) của:

-  Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) do chủ tịch hội đồng thành viên ký;

- Chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên do 1 cá nhân làm chủ sở hũu) do chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty ký;

- Chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu) do chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành viên ký;

- Hội đồng quản trị ( đối với công ty cổ phần) do chủ tịch hội đồng quản trị ký;

- Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) do các thành viên hợp danh ký..

3- Biên bản họp về việc lập chi nhánh – VPĐD ( có thể tham khảo mẫu ) (1 bản) của:

-  Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) có chữ ký tất cả thành viên và đóng dấu treo phía trên góc trái;

- Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên mô hình hội đồng thành viên) có chữ ký của tất cả thành viên và đóng dấu treo phía trên góc trái;

- Hội đồng quản trị ( đối với công ty cổ phần) có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị và đóng dấu treo phía trên góc trái;

- Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) của tất cả thành viên hợp danh và đóng dấu treo phía trên góc trái;

4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh – VPĐD (có thể tham khảo mẫu) ( 1 bản);

5-  Bản sao điều lệ công ty (đối với trường hợp địa điểm chi nhánh – VPĐD khác tỉnh, TP với địa điểm đặt trụ sở công ty) (1 bản);

6- Bản sao hợp lệ Giấy chứng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (1 bản);

7- Trường hợp chi nhánh – VPĐD không đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp chủ quản.

8- Trường hợp chi nhánh đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

9- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh – VPĐD (1 bản) theo quy định sau:

- Quốc tịch Việt Nam: bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hội chiếu) còn hiệu lực.

- Quốc tịch nước ngoài: bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy phép sử dụng lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật