Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kôngchro

  • 28 tháng 7, 2010
  • 89 lượt xem
  • 0 bình luận

Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kôngchro

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


5


Ký hiệu

2001/QĐ-UB

Ngày ban hành

19/01/2001

Người ký

Nguyễn Vỹ Hà

Trích yếu

Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kôngchro

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Gia Lai

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD5UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :