Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4


Ký hiệu

2000/NĐ-CP

Ngày ban hành

11/02/2000

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND4CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :