Thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu NK để SX hàng XK

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận
Thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu NK để SX hàng XK
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2283


Ký hiệu

TCHQ-KTTT

Ngày ban hành

06/07/1998

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu NK để SX hàng XK

Cơ quan ban hành

Tổng cục Hải quan

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH2283TCHQ.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :